Fält-SM 2020 på Gotland

Fältskytte-SM 21-22 november. Uppdaterad inbjudan.

Vi förlänger anmälningstiden till 1 nov.
Eftersom det råder viss osäkerhet runt coronasmittoläget
kan det behövas längre tid att besluta ett deltagande.

Uppdaterad 2020-10-23

Skriv ut E-post